1. Bạn cứ vô tư Spam đi. Admin không nghiêm khắc đâu. Nhưng chỉ cần phát hiện bạn Spam! 1 click trong 1 giây Admin có thể xóa acc, tin đăng và toàn bộ công sức bạn đã bỏ ra trên web này ^_^!

nho than go

 1. caycanhso1
 2. ctvkhanhvo
 3. ctvkhanhvo
 4. nguyenhai123
 5. hairu123
 6. caycanhso1
 7. vandau243
 8. caycanhso1
 9. caycanhso1
 10. vandau243
 11. caycanhso1
 12. vandau243
 13. vandau243
 14. vandau243
 15. vandau243
 16. vandau243
 17. caycanhso1
 18. caycanhso1
 19. caycanhso1
 20. ctvkhanhvo