thiết kế catalogue giới thiệu sản phẩm

  1. TPHCM Thiết kế kẹp file catalogue folder, thiết kế tờ rơi

    Thiết kế kẹp file hay tên gọi khác là thiết kế folder có thể dùng làm catalogue giới thiệu sản phẩm. Dịch vụ thiết kế kẹp file có thể mang thiết kế catalogue "mini" lên cùng một sản phẩm kẹp thiết kế tờ rơi giấy tờ khác để sử dụng cho marketing. Thiết kế kẹp file để làm gì? Để sản phẩm được...
Back
Top