tem in mã vạch trang sức

  1. Toàn quốc Decal tem nhãn mã vạch PVC vàng trang sức giá rẻ tại HN

    Bộ Khoa Học Công Nghệ có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2014, nội dung thể hiện trên tem nhãn dành cho vàng trang sức, mỹ nghệ phải theo đúng qui định...đã trở thành bắt buộc với các nội dung ghi trên nhãn in như sau:- Nhãn in đính kèm với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ phải bao gồm các nội dung...
Back
Top