sách pháp luật

 1. sachviet

  Toàn quốc Sách bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

  Sách bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 Sách có những nội dung sau: PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN THỨ HAI: KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ PHẦN THỨ BA: TRUY TỐ PHẦN THỨ TƯ. XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ PHẦN THỨ NĂM: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC...
 2. sachviet

  Toàn quốc Sách hướng dẫn môn học luật dân sự

  Xin giới thiệu tới độc giả bộ sách Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự do Tác giả : PGS.TS Phạm Văn Tuyết ( Chủ biên) được nhà xuất bản Tư Pháp xuất bản tháng 09/2017. Hướng dẫn môn học luật dân sự (Tập 1) Hướng dẫn môn học luật dân sự Tác giả : PGS.TS Phạm Văn Tuyết ( Chủ biên) Số trang: 436...
 3. sachviet

  Toàn quốc Sách pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp áp dụng theo Bộ Luật dân sự 2015

  Sách pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp ( Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý, bổ sung quy định của Bộ luật dân sự năm 2015) sách do Tác giả : PSG.TS Phạm Văn Tuyết - TS Lê Kim Giang chủ biên. Sách pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp Sách pháp luật về...
Back
Top