học sơ cấp vận tải

  1. giaoducvietnam09

    Toàn quốc Học CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI đăng ký kinh doanh vận tải

    Đào tạo CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ để đăng ký kinh doanh vận tải, đổi biển vàng THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI- KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh...
Back
Top