1. Bạn cứ vô tư Spam đi. Admin không nghiêm khắc đâu. Nhưng chỉ cần phát hiện bạn Spam! 1 click trong 1 giây Admin có thể xóa acc, tin đăng và toàn bộ công sức bạn đã bỏ ra trên web này ^_^!

Điểm thưởng dành cho Dock Leveler TTP

 1. 10
  Thưởng vào: 4/7/19

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 27/11/18

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 14/9/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

Đang tải...