1. Bạn cứ vô tư Spam đi. Admin không nghiêm khắc đâu. Nhưng chỉ cần phát hiện bạn Spam! 1 click trong 1 giây Admin có thể xóa acc, tin đăng và toàn bộ công sức bạn đã bỏ ra trên web này ^_^!

Điểm thưởng dành cho cuongthinhco

  1. 1
    Thưởng vào: 27/6/18

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.